Paginabegin

Privacy & Cookie Policy 

1. Vennootschap 

De vennootschap Wijnhuis Bollaert BV, met maatschappelijke zetel te Hundelgemsesteenweg 296, 9820 Merelbeke (hierna ‚ÄúWij‚ÄĚ), is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website www.wijnhuisbollaert.be‚ÄĮ(hierna ‚Äėde Website‚Äô). Wij leven als Belgische vennootschap de Belgische ‚ÄėWet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens‚Äô na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‚ÄėWet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie‚Äô.¬†
 
Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt. 
 
 
2. Persoonsgegevens die verzameld worden 
 
2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie 
 
Je naam en voornaam, je contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, betaalgegevens) en eventuele andere gegevens (bv. geboortedatum) die we vragen bij het aanmaken van een account op de website. 
 
2.2. De gegevens die automatisch worden: 
 
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. 
 
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel door ons gelezen worden en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1¬į) het TCP/IP adres 2¬į) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3¬į) de laatst bezochte internet pagina.¬†
 
2.3. De persoonsgegevens die door commerci√ęle partners worden meegedeeld¬†
 
In deze hypothese garanderen onze commerci√ęle partners ons dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.¬†
 
3. Doeleinden van de verwerking 
 
3.1. Algemene doeleinden 
 
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om: 
 
Je de dienst / producten aangeboden op de Website te kunnen leveren; 
Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website; 
Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren; 
De technische administratie van de Website te beheren; 
Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website. 
 
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden 
 
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (‚Äúopt-in‚ÄĚ) bij je aanmelding. De persoonsgegevens worden wel aan derden meegedeeld in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen, zoals onder meer:¬†
 
De personen gelast met het leveren van de bestellingen. 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan sales@wijnhuisbollaert.be. 
 
4. Duur van het bijhouden van de gegevens 
 
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren. 
 
5. Recht van toegang en verbetering 
 
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan sales@wijnhuisbollaert.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. Wij zullen binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens. 
 
Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan ons. 
 
6. Recht van verzet 
 
Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan sales@wijnhuisbollaert.be Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Wij zullen binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens. 
 
7. Veiligheid en vertrouwelijkheid 
 
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 
 
In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 
 
Wij houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy. 
 
8. Cookies 
 
8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies 
 
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologie√ęn om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.¬†
 
Cookies en soortgelijke technologie√ęn laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.¬†
 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologie√ęn op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website¬†
 
Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via sales@wijnhuisbollaert.be 
 
8.2. Wat is een cookie? 
 
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. 
 
Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt. 
 
8.3. Soorten cookies 
 
Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 
 
First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.simplyvino.be). 
 
Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). 
 
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. 
 
Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerci√ęle doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina‚Äôs van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerci√ęle doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.¬†
 
Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. 
 
Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies. 
 
8.4. Jouw toestemming 
 
Door de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden aan te vinken , aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden wat kan via je browserinstellingen. 
 
Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. 
 
Als je op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. 
 
8.5. Je browserinstellingen veranderen 
 
Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‚ÄėOpties‚Äô of ‚ÄėVoorkeuren‚Äô van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‚ÄėHelp‚Äô functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.¬†
 
Cookie instellingen in Internet Explorer 
Cookie instellingen in Firefox 
Cookie instellingen in Chrome 
Cookie instellingen in Safari 
 
8.6. Meer informatie over cookies 
 
Informatie over cookies 
 
Nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/ 
 
Internet Advertising Bureau 
 
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die je hier kan terug vinden:http://www.youronlinechoices.eu/ 
 
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 
 

Privacy & Cookie Policy 

1. Vennootschap 

De vennootschap Wijnhuis Bollaert BV, met maatschappelijke zetel te Hundelgemsesteenweg 296, 9820 Merelbeke (hierna ‚ÄúWij‚ÄĚ), is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website www.wijnhuisbollaert.be‚ÄĮ(hierna ‚Äėde Website‚Äô). Wij leven als Belgische vennootschap de Belgische ‚ÄėWet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens‚Äô na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‚ÄėWet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie‚Äô.¬†
 
Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt. 
 
 
2. Persoonsgegevens die verzameld worden 
 
2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie 
 
Je naam en voornaam, je contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, betaalgegevens) en eventuele andere gegevens (bv. geboortedatum) die we vragen bij het aanmaken van een account op de website. 
 
2.2. De gegevens die automatisch worden: 
 
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. 
 
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel door ons gelezen worden en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1¬į) het TCP/IP adres 2¬į) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3¬į) de laatst bezochte internet pagina.¬†
 
2.3. De persoonsgegevens die door commerci√ęle partners worden meegedeeld¬†
 
In deze hypothese garanderen onze commerci√ęle partners ons dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.¬†
 
3. Doeleinden van de verwerking 
 
3.1. Algemene doeleinden 
 
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om: 
 
Je de dienst / producten aangeboden op de Website te kunnen leveren; 
Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website; 
Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren; 
De technische administratie van de Website te beheren; 
Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website. 
 
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden 
 
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij wij hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen (‚Äúopt-in‚ÄĚ) bij je aanmelding. De persoonsgegevens worden wel aan derden meegedeeld in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen, zoals onder meer:¬†
 
De personen gelast met het leveren van de bestellingen. 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan sales@wijnhuisbollaert.be. 
 
4. Duur van het bijhouden van de gegevens 
 
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren. 
 
5. Recht van toegang en verbetering 
 
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan sales@wijnhuisbollaert.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. Wij zullen binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens. 
 
Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan ons. 
 
6. Recht van verzet 
 
Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten aan sales@wijnhuisbollaert.be Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Wij zullen binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens. 
 
7. Veiligheid en vertrouwelijkheid 
 
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 
 
In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 
 
Wij houden eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die wij niet controleren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy. 
 
8. Cookies 
 
8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies 
 
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologie√ęn om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.¬†
 
Cookies en soortgelijke technologie√ęn laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.¬†
 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologie√ęn op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website¬†
 
Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via sales@wijnhuisbollaert.be 
 
8.2. Wat is een cookie? 
 
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. 
 
Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt. 
 
8.3. Soorten cookies 
 
Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 
 
First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.simplyvino.be). 
 
Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). 
 
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies. 
 
Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerci√ęle doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina‚Äôs van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerci√ęle doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.¬†
 
Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. 
 
Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies. 
 
8.4. Jouw toestemming 
 
Door de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden aan te vinken , aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden wat kan via je browserinstellingen. 
 
Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover. 
 
Als je op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. 
 
8.5. Je browserinstellingen veranderen 
 
Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‚ÄėOpties‚Äô of ‚ÄėVoorkeuren‚Äô van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‚ÄėHelp‚Äô functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.¬†
 
Cookie instellingen in Internet Explorer 
Cookie instellingen in Firefox 
Cookie instellingen in Chrome 
Cookie instellingen in Safari 
 
8.6. Meer informatie over cookies 
 
Informatie over cookies 
 
Nuttige informatie over cookies vind je hier: http://www.allaboutcookies.org/ 
 
Internet Advertising Bureau 
 
De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die je hier kan terug vinden:http://www.youronlinechoices.eu/ 
 
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.